Visie wooncorporaties op Rotterdam-Zuid

In hun gezamenlijke visie ‘Zuid Wil Vooruit’ pleiten de Havensteder, Vestia, Woonbron en Woonstad Rotterdam voor een aanpak op wijkniveau in Rotterdam-Zuid.

Rotterdam-Zuid is al jaren een aandachtsgebied van gemeenten, corporaties en de overheid vanwege hoge schooluitval en werkeloosheid en slecht onderhouden particulier bezit. Samen ondertekenden deze partijen in september vorig jaar het Nationaal programma Rotterdam-Zuid, waarin afspraken staan over verbetering van onderwijs, werkgelegenheid en wonen.

In het Wijkenboekje ‘Zuid wil vooruit’ presenteren de vier corporaties hun visie op aantrekkelijk wonen op Zuid. En op wat de wijken op Zuid nodig hebben om een kwaliteitssprong te maken. De corporaties pleiten voor een wijkaanpak die uitgaat van het DNA van een wijk.

Corporatie Vestia kan gezien de huidige ontwikkelingen echter niet meer borg staan voor haar deel van deze opgave. Voor de Vestia-opgave én de particuliere voorraad, die uit 23.000 woningen bestaat, zal daarom nog een oplossing moeten worden gevonden.

>> Download hier het Wijkenboekje ‘Zuid wil vooruit’ (pdf)

> Bron: AEDES

Gerben van Roon

Gerben van Roon

Gerben van Roon is initiatiefnemer en eigenaar van Stadsgeograaf.nl. Hij schrijft over onder andere zijn geboortestad Rotterdam en woonplaats Nijmegen.

Reageren

scroll to top