De nieuwe woningnood?

denieuwewoningnood.jpeg

Afbeelding: Nationale Beeldbank/Frank Broekhuizen

De media bericht regelmatig over dreigende woningnood en diens gevolgen. De bouwcapaciteit van nieuwbouwwoningen moet omhoog, alleen blijft onduidelijk waar. Cees-Jan Pen pleit voor een cultuurverandering en verduurzaming van de (woning)bouwwereld.

Er wordt makkelijk gesproken over een tekort van 1 miljoen woningen in 2040. Voor het gemak wordt het probleem van het tekort aan (sociale) huurwoningen en koopwoningen op één hoop gegooid. De nasleep van de economische crisis wordt maar even niet genoemd. Nog geen vijf jaar geleden ging het debat over hoge hypotheekschulden en enorme publieke en private verliezen op woningbouwlocaties en faillissementen. En nu is de woningmarkt opeens overspannen, en de rente haast gratis!

De woningnood is dus hot en in oktober zijn er al twee grote congressen rond de woningnood. Een breed debat en eigen verantwoordelijkheid is nodig in plaats van het wijzen naar anderen. Enerzijds krijgen gemeenten ervan langs van bouwers en ontwikkelaars omdat ze maar blijven stunten en cashen met grondprijzen, te stroperige procedures en hoge kwaliteitseisen hebben en teveel inzetten op transformatie en herbestemming. Anderzijds zitten de vaak veronderstelde rijke corporaties op hun handen, bouwen ze te weinig en verschuilen ze zich te makkelijk achter de verhuurdersheffing.

De (woning)bouwwereld is complexer. Willen we de woningnood aanpakken, dan moeten alle betrokkenen kleur bekennen en investeren in cultuurverandering. Dit is noodzakelijk om verduurzaming en de benutting van bestaande gebouwen serieus te nemen. Zullen we eens beginnen lokale/ regionale duurzaamheidsfondsen op te zetten met voldoende financiële ruimte voor transformatie en sloop?

>> Lees het hele artikel hier.

Op 11 oktober wordt met het OTB | Platform31 Wooncongres 2016 in Den Haag ingegaan op de vraag waar het knelt het op de woningmarkt en welke oplossingen er voor handen zijn? Ook is er volop aandacht voor de vraag hoe we zorgen voor voldoende aanbod aan de onderkant van de markt, doorstroming en flexibiliteit. Met o.a. Gerard Marlet (Atlas voor Gemeenten), Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) en Friso de Zeeuw (TU Delft). Opgeven kan hier.

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

scroll to top