Wonen boven winkels

wonenbovenwinkels.jpg

Bron: Dauvellier Planadvies

Dat vindt Toon van der Pas, directeur van Wonen boven Winkels Nederland. Meer wonen boven winkels zou een economische stimulans geven aan binnensteden en de levendigheid en veiligheid vergroten.

Hij vindt dat beleggers te weinig oog hebben voor verhuur van de ruimte boven de verkoopruimte op de begane grond. Gemeenten zien de leegstand met lede ogen aan, maar zijn volgens Van der Pas te karig met subsidies.

Van der Pas snapt wel dat dat komt omdat gemeenten ook krap bij kas zitten en keuzes moeten maken. Bouwen en renoveren in binnensteden is duur en lastig.

Hij schat dat er tussen de 30.000 en 40.000 verdiepingen boven winkels geschikt zijn voor bewoning. In ongeveer 50 steden zijn er projecten.

Maastricht is volgens hem een goed voorbeeld. Daar is inmiddels een organisatie die veel projecten uitvoert onder meer in samenwerking met de universiteit, zodat studenten boven winkels kunnen wonen. Maar ook in bijvoorbeeld Deventer en Amersfoort zijn goede initiatieven om het wonen boven winkels te stimuleren.

Voor woningcorporaties zijn het ook interessante projecten omdat ze zo aan de vraag naar woonruimte kunnen voldoen. Vooral jongeren vinden het vaak fijn om in de binnenstad te wonen.

> Bron: Vastgoedmarkt.nl/ Afbeelding: Dauvellier Planadvies

Gerben van Roon

Gerben van Roon

Gerben van Roon is initiatiefnemer en eigenaar van Stadsgeograaf.nl. Hij schrijft over onder andere zijn geboortestad Rotterdam en woonplaats Nijmegen.

Reageren

scroll to top