Wijkenaanpak Vogelaar nog weinig effect

krachtwijk.jpg

Bron: SCP

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) concludeert dit na eenĀ ‘quasi-experimentele‘ evaluatie van het krachtenwijkenbeleid in de veertig krachtwijken.

Mensen die in de krachtwijken wonen, bleken tevredener dan tien jaar geleden. Er is bijvoorbeeld minder verloedering door sloop van oude gebouwen en door nieuwbouw. Ook zijn minder mensen met hogere inkomens weggetrokken naar andere delen van de stad.

Minpunt volgens het planbureau is de gestegen criminaliteit in de achterstandswijken. Er kwamen ook meer meldingen van mensen die slachtoffer werden van misdaad.

In de wijkenaanpak werken gemeenten, uitkeringsinstantie UWV, schuldhulpverlening, jeugd- en gezinszorg, scholen en woningcorporaties nauw samen. Daardoor vallen problemen sneller op en kunnen zij gericht worden aangepakt.

Het overheidsbeleid was er ook op gericht om sociale huurwoningen te verkopen in de hoop dat de wijken daarvan zouden opknappen. Eigenaren steken sneller geld in onderhoud van hun woning waardoor verloedering wordt voorkomen. Maar volgens het SCP is dat effect tegengevallen.

Als mogelijke reden wordt de crisis genoemd. Mensen hebben minder geld om uit te geven aan onderhoud en minder mensen hebben een huis gekocht.

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top