Welvaart in Nederland

welvaartinnederlandsebuurten.jpg

Bron: Kennislink.nl

Dat blijkt uit het rapport ‘Rijke Buurten, Arme Buurten’ van onderzoek- en adviesbureau Louter.

Op basis van de ranglijst formuleert bureau Louter de top-20 én de ‘tob-20’ van buurten in Nederland. De top-20 bestaat uit de rijkste buurten. Op de eerste 4 plekken staan buurten in Wassenaar. Bij de tob-20, de minst welvarende buurten, staat de Haagse Schildersbuurt-West bovenaan.

Bureau Louter maakte ook een top-20 en ‘tob’-20 van gemeenten. Daar eindigde Rozendaal (Gelderland) bovenaan de top-20 en bleek het Groningse Pekela het minst welvarend.

Door de verschillende buurten van een gemeente te vergelijken, kon de ongelijkheid binnen gemeenten ook in kaart worden gebracht. Wassenaar bleek de gemeente met de grootste ongelijkheid in welvaart tussen buurten.

De criteria voor het bepalen van de welvaart van een buurt waren inkomen (percentage hoge inkomens, percentage lage inkomens, gemiddeld inkomen per inkomensontvanger), het aantal mensen met een bijstandsuitkering en de gemiddelde woningwaarde.

Overigens zijn buurten met minder dan 200 inwoners of met minder dan 20 inwoners per vierkante kilometer niet in de ranglijst opgenomen.

Meer informatie kijk op www.bureaulouter.nl.

> Bron: Platform31 / Foto: Kennislink.nl

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top