Waarheen met Brussel?

auteursouvabruxelles.jpg

De auteurs van 'Waarheen met Brussel?' Bron: Brussels academy

In ‘Waarheen met Brussel?’ geven experts hun visie over de toekomst van de Belgische en Europese hoofdstad naar aanleiding van het nieuwe Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) in voorbereiding.

In 2009 verscheen bij VUBPRESS al ‘Brussel!’; het eerste boek met een transversale analyse van de grootstedelijke context. In deze nieuwe bundel verschijnen zes essays over de toekomstperspectieven van de stad.

Achtereenvolgens worden over elf toekomstscenario’s de volgende thema’s behandeld: de demografische boom en de verdichting van de stad, de scenario’s voor een duurzame ontwikkeling, de economische dynamiek, de sociaalgeografische dualisering van de stad, het belang van de ontwikkeling van een duidelijk stadsbeeld en ten slotte de opties voor een gewestelijke ontwikkelingsplanning.

Dit nieuwe plan zal de toekomst van Brussel tekenen naar aanleiding van de nieuwe bevoegdheden bekomen in de recente staatshervorming met één hoofdobjectief als einddoel: de oprichting van een Metropolitane Gemeenschap Brussel.

Samenwerking blijkt de sleutel te zijn. Brussel werkt niet op de manier zoals het nu georganiseerd is, maar om te verbeteren zullen zowel Vlamingen als Franstaligen water bij de wijn moeten doen.

>> UPDATE: lees hier het opiniestuk ‘Waarheen met Brussel?‘, uit De Morgen van dinsdag 23 april 2013.

> Bron: VUB , Uitgeverij ASP , tvbrussel /foto: Brussels Academy

Gerben van Roon

Gerben van Roon

Gerben van Roon is initiatiefnemer en eigenaar van Stadsgeograaf.nl. Hij schrijft over onder andere zijn geboortestad Rotterdam en woonplaats Nijmegen.

Reageren

scroll to top