Alles op Stadsgeograaf.nl wordt met grote zorg samengesteld en geplaatst, daarom willen we graag weten wanneer we toch iets over het hoofd hebben gezien.

Let op dat de informatie op deze website – inclusief eventuele links en/of links naar downloads van derden – zijn uitsluitend aangeboden voor informatieve doeleinden en is voortdurend aan verandering onderhevig.

Daarbij zijn beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de reageerder(s), auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Stadsgeograaf.nl, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Heeft u toch opmerkingen of vragen over de inhoud van pagina’s, berichten of reacties op deze website? Neem dan snel contact met ons op.