Veel lage inkomens in de G4

Armoedesignalement_2011_Voorkant.png

Bron: SCP.nl

De onderzoekers verklaren de hoge percentages in de grote steden onder meer uit het relatief grote aantal inwoners met een bijstands- of werkloosheidsuitkering. Bovendien zijn niet-westerse allochtonen, die vaak over weinig inkomen beschikken, oververtegenwoordigd in de grote steden.

Dat staat in het Armoedesignalement 2011 dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag uitbrachten.

In Amsterdam heeft 14,3 procent van de huishoudens een laag inkomen, in Rotterdam is dat 13,7 en in Den Haag 12. Utrecht volgt met 8,6 procent, onder meer omdat in die gemeente niet-westerse allochtonen een kleiner deel uitmaken van de bevolking. Voor het hele land gold in 2009 een gemiddelde van 7,7 procent.

De Limburgse gemeente Vaals staat tweede op de lijst, met 14 procent. Ook Heerlen (11,8) en Kerkrade (10,9 procent) scoren hoog als het om inwoners met een laag inkomen gaat. De overige gemeenten in de top tien, zoals Nijmegen, Groningen en Enschede, zijn veel groter.

>> Links: CBS + SCP of download gewoon het hele rapport hier.

> Bron: Vastgoedmarkt.nl

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top