Urban heat island effect in kaart gebracht

UHI.jpg

Bron: Camilo Pérez Arrau, 2010

Voornamelijk ouderen en mensen met gezondheidsrisico’s kunnen last hebben van het hitte-eilandeffect of ‘urban heat island (UHI) effect‘. Al eerder toonde de Universiteit Wageningen aan dat het urban heat island effect ook in Nederland substantieel is. Niet alleen wordt het fysieke klimaat in de stad bij grote hitte onaangenamer, maar ook neemt bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit af ten opzichte van het omringende gebied.

Het project Summer in the City is bedoeld om modelinstrumenten te ontwikkelen waarmee beleidsmakers en stedelijke planners het klimaat in steden kunnen verbeteren. Daarnaast is het de bedoeling dat er een voorspellingssysteem wordt ontwikkeld waarmee ondernemers en burgers heel direct en gedetailleerd per uur informatie kunnen krijgen over het weer en de verwachtingen in hun stad.

De lokale variabiliteit van de fysieke stedelijke omstandigheden en de invloed van het weer creëert een enorme technische uitdaging voor het maken van weersverwachtingen op stadsniveau. Hierbij worden grote datasets met geo-informatie gebruikt en worden gedetailleerde simulaties in ruimte en tijd gemaakt die wetenschappelijk uitdagend zijn.

Hoogleraar Meteorologie Bert Holtslag: “We gaan de resultaten niet alleen wetenschappelijk publiceren, maar ook verspreiden via websites en sociale media. We willen ook het grote publiek bereiken, want dit is echt nieuw: weersvoorspellingen die specifiek gericht zijn op de werk- en leefomstandigheden in de stad.”

> Bron: Wageningen University

Tanja Dries

Tanja Dries

Tanja is stadsgeograaf, planoloog en pas afgestudeerd. Ze blogt onder andere over duurzaamheid en ruimtelijke ordening.

Reageren

scroll to top