Stadslab Nijmegen zoekt studenten

StadslabNijmegen.png

Stadslab Nijmegen heeft een opgave voor studenten die samen werken aan het ontwikkelen van een methodiek om burgerinitiatieven in te bedden in ruimtelijk planontwikkeling van de gemeente.

De Nijmeegse stad bruist van vele actieve burgers die in toenemende mate het initiatief nemen om verbetering aan te brengen in de eigen leefomgeving. Echter botsen deze burgerinitiatieven vaak met de ruimtelijke kaders waarbinnen ze moeten handelen. Met als gevolg dat stedelijke waarde creatie verloren gaat.

Door goede ondersteuning van burgerparticipatie kunnen deze initiatieven weer waarde voor de stad krijgen. Stadslab Nijmegen gaat deze uitdaging aan. Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste groep studenten van de studie Geografie, Planologie en Milieu, die samen werken aan het ontwikkelen van een methodiek om burgerinitiatieven in te bedden in ruimtelijk planontwikkeling van de gemeente.

Dit project gaat vanaf februari van start en is voor 1 of 1,5 dag per week. Heb je een creatieve geest en ben je bezig met je scriptie, moet je alleen nog paar vakken volgen of lijkt je het gewoon interessant, neem dan contact op met: koen@lenteveld.nu of meld je aan via www.Lenteveld.nu/aanmelden-stadslab/.

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

scroll to top