Stadsgeografie heeft veel gemeenschappelijk met sociale geografie, maar stadsgeografie richt zich uitsluitend tot stedelijk gebied.

De stadsgeografie richt zich op de ontwikkeling van de stad en de verschillende actoren binnen de stad. Zo wordt bekeken in hoeverre algemene ontwikkelingen van invloed zijn op de ontwikkeling van steden en buurten en op gedragskeuzen van bewoners, bedrijven, bezoekers en gebruikers.

Dit vraagt expertise in specifieke thema’s, zowel op microniveau (migratie, achterstandswijken, verhuisgedrag, cultuurparticipatie), als op macroniveau (structuur, geleding, functies van de stad).

Hieronder vind je de belangrijkste instellingen en opleidingen om stadsgeografie te studeren.

 

Universiteit van Utrecht (UU)

Minor stadsgeografie
Deze minor bestaat uit vier vakken en geeft studenten sociale geografie toegang tot specialisatie, want als je de minor met succes weet af te ronden, voldoe je aan de vakinhoudelijke eisen om de master Urban Geography te volgen (zien onder).

Urban Geography
De UU streeft met deze master naar ‘understanding the processes of modern cities’. Het programma duurt een jaar en bestaat uit vier cursussen en een thesis. Je kunt kiezen uit twee afstudeerrichtingen. ‘Urban Daily Life’ staat voor het dagelijkse gedrag van stadsbewoners en bezoekers. Bij de richting ‘Living in the City’ staan de meer lange termijn effecten van (internationale) migratie en verhuizingen in steden voor het functioneren van wijken en buurten centraal.

 

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Urban Geography
De faculteit sociale wetenschappen van de UvA biedt sinds kort ook de specialisatie Urban Geography aan in hun masterprogramma Human Geography. De specialisatie staat in het kader van ‘Global and Local Perspectives on Cities’. De docenten zijn actief in onderzoek via bijvoorbeeld het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) of het UvA Centre for Urban Studies en nemen deze praktijk mee in hun cursussen.

Urban Studies
Met deze research master’s Urban Studies biedt de UvA een tweejarige masteropleiding over het brede spectrum van de stadswetenschappen, waar de stadsgeografie onder valt. De opleiding concentreert zich vooral in het doen van onderzoek en onderzoeksvaardigheden.

 

Radboud Universiteit Nijmegen (RU)

Urban and Cultural Geography
Deze masterspecialisatie van Human Geography bereidt studenten voor op een professionele carrière in overheid, semi-overheid en het bedrijfsleven. Het biedt na het studeren ook een opstap naar een loopbaan als onderzoeker in de academische wereld of consultancy.

 

Overige instellingen

De faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de rijksuniversiteit Groningen (RUG) biedt niet als zodanig een opleiding stadsgeografie aan, maar heeft wel masters in culturele geografie en economische geografie.