Sport in de stad

Sportindestad.jpg

Bron: Ondertussen.nl

Veel steden zetten daarom in op het verhogen van de sportdeelname onder hun burgers en het binnenhalen van grote sportevenementen.

In de bundel ‘Sport in de stad’ gaan toonaangevende sportonderzoekers in op de maatschappelijke, ruimtelijke en economische rol van sport in de stad.

Zij besteden aandacht aan de sportdeelname, de organisatie van de sport, de ruimtelijke inbedding van de sport in de stad en de instrumentele inzet van sport in het stedelijke (sport)beleid op de terreinen gezondheid, leefbaarheid en economie.

De sportdeelname in stad en land blijkt een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt en de verschillen tussen stad en land zijn niet erg groot. Niet-sporters blijken gemiddeld genomen niet verder weg van sportvoorzieningen te wonen dan sporters. 

Sportvoorzieningen zijn meegegroeid met de uitdijende steden en niet verdwenen uit de binnenstad en verplaatst naar de randen van de stad. Door ‘beweegvriendelijke omgevingen’ kan het beweeggedrag positief worden beïnvloed en gezondheidswinst worden geboekt. 

Effect sport op leefbaarheid laat zich moeilijk meten, maar komst van een sportpark in een stadswijk heeft meerwaarde voor gebruikers. Een sportpark heeft zelfs een positieve invloed op de waarde van het onroerend goed in de wijk.

> Bron: Mulier Instituut / foto: Ondertussen.nl

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top