Rudy Stroink is op ‘ruimtekoers’

ruimtekoers.jpg

Bron: Ruimtekoers.nl

Waar Rudy Stroink voorheen zijn brood verdiende met het ontwikkelen van vastgoed, tegenwoordig koopt hij leegstaande gebouwen op en sloopt ze, zo vertelt hij. Hij is te gast bij de talkshow van Ruimtevolk tijdens het Ruimtekoers festival in Arnhem. Hij wil open ruimte te creëren, want open ruimte heeft ook waarde.

Leegstand is een symptoom, een symptoom van stagnatie, van krimp, economische recessie, het nieuwe werken, internet: kortom, van de veranderende maatschappij. Iets waar vastgoedontwikkelaars en beleidsmakers in het verleden weinig oog voor hadden. Of gewoon fout zaten.

Demografisch kent ons land sinds kort acht officiële krimpregio’s. Dat betekent dat volgens de prognose het aantal huishoudens in deze gebieden afneemt met minimaal 2,5% tegen 2040. 11 anticipeerregio’s zijn aangewezen omdat hier deze kans ook dreigt.

Hoe dan ook, we kijken nu – heel letterlijk – aan tegen de resultaten en tradities van decennia aan vraag over aanbod, groeiende markten, zekere beleggingen, elk jaar grotere budgetten en telkens een beetje erbij. Nu staan zelfs spaarrentes dusdanig onder druk, dat het parkeren van geld bij een bank straks geld gaat kosten, in plaats van dat het iets oplevert. Een fenomeen dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen.

De huidige demografische stagnatie slaat na 2025 over naar daling en krimp en economische groei zoals tot 2008 komt niet snel meer terug: misschien wel nooit meer. Dat is niet niks. Dat is opnieuw leren omgaan met succes en teleurstelling, de laat komt lager te liggen. Ook de ruimtelijke ordening krijgt een nieuwe invulling. We kunnen nu definitief afrekenen met de Nederlandse drift tot maakbaarheid. We worden gedwongen na te denken en stil te staan bij wat nou echt nodig is, wat waarde toevoegt, en niet alleen maar toevoegen omdat het kan.

Gerben van Roon

Gerben van Roon

Gerben van Roon is initiatiefnemer en eigenaar van Stadsgeograaf.nl. Hij schrijft over onder andere zijn geboortestad Rotterdam en woonplaats Nijmegen.

Reageren

scroll to top