Regionale bevolkingsprognose 2010-2040

PBL_2040.jpg

Bron: PBL

Deze prognose geeft een beeld van regionale ontwikkelingen in de bevolking en huishoudens in de komende drie decennia.

De bevolking van Nederland groeit de komende 30 jaar nog door. De bevolkingsgroei concentreert zich in de Randstad, en daarbinnen in de grote gemeenten en de randgemeenten eromheen.

Alleen aan de randen van Nederland treedt een omvangrijke bevolkingskrimp op. De krimp concentreert zich in Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving, Zuidoost–Drenthe, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen en de provincie Limburg.

Ook het aantal huishoudens groeit de komende decennia in bijna elke regio door. De potentiële beroepsbevolking van Nederland daalt de komende decennia in vrijwel alle regio’s.

In vrijwel alle regio’s neemt naar verwachting het aantal huishoudens de komende decennia toe; de Randstad loopt daarbij voorop. Zowel in de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad is de relatieve groei sterk. Daarbinnen groeien met name de vier grote gemeenten.

Buiten de Randstad zijn het vooral de gemeenten met een bovenregionale voorzieningen die in de komende vijftien jaar waarschijnlijk stevig groeien. Slechts aan de randen van Nederland treedt een lichte huishoudenskrimp op.

De potentiële beroepsbevolking – de bevolking in de leeftijdsklasse 20 tot 65 jaar – neemt in deze bevolkingsprognose de komende decennia beduidend in omvang af. Alleen in een strook tussen Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Flevoland en Noord-Overijssel groeit de potentiële beroepsbevolking in de komende vijftien jaar nog. Voor de overige regio’s geldt een forse krimp van de potentiële beroepsbevolking.

> Bron: PBL

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top