Randstad vijfde regio van Europa

randstad.png

Bron: Wikipedia

Waar over de periode 2009-2012 het bruto regionaal product (brp) van de Randstad jaarlijks gemiddeld met 0,7 procent afnam, groeide het brp van het totaal van de twintig grootstedelijke regio’s jaarlijks met gemiddeld 0,1 procent. Het op orde brengen van de vermogenspositie door overheden en huishoudens werkt duidelijk door in de groei van de Randstad ten opzichte van de andere grootstedelijke regio’s. Andere ranglijsten, zoals de Regional Competitiveness Index van het Joint Research Centre (EU/DG Regio), bevestigen dit beeld.

De werkloosheid in de Randstad behoort tot de laagste in Europa (definitie Eurostat); de arbeidsmarktdeelname is evenzeer gunstig. Randstad Holland staat op een vierde plek in de ranglijst van de grootstedelijke regio’s. De werkgelegenheid in de Randstad nam na 2008 elk jaar met gemiddeld 0,2 procent per jaar af. In de andere grootstedelijke regio’s nam de werkgelegenheid daarentegen enigszins toe.

De belangrijkste bedrijfstakken in Regio Randstad zijn financiële en zakelijke diensten. Het aandeel van deze sector in de gehele economie van de Randstad is gemiddeld ten opzichte van andere grootstedelijke regio’s. De sector kromp in de Randstad over de jaren 2009-2012, terwijl deze zich in omliggende grootstedelijke regio’s positief ontwikkelde. Dit heeft mogelijk te maken met herschikkingen na de kredietcrisis en verdere centralisatie van deze sector in Londen, Frankfurt en Parijs als gevolg van Europese integratie. Nationale hervormingen werpen inmiddels vruchten af, maar om weer aan te haken zijn ook stappen nodig in de Randstad, waar de helft van het nationale bnp wordt verdiend. De financiële en zakelijke diensten maken 37 procent uit van de economie van de Noordvleugel van de Randstad, maar lieten na 2009 een kleine krimp zien. De industrie in de Zuidvleugel, liet een positieve ontwikkeling zien na 2009.

Nabijgelegen grootstedelijke regio’s, zoals Parijs en de Vlaamse Ruit herstelden na 2009 beter dan de Randstad. In Europa zijn Stockholm (gemiddeld +2,5 procent over de jaren 2009-2012), München (+1,2 procent) en Berlijn (+1,4 procent) de grote steden met het sterkste herstel na 2009. Ook Dublin valt in positieve zin op, omdat het de saneringen volgend op de kredietcrisis heeft doorstaan en de weg omhoog weer heeft gevonden.

Met uitgaven aan research & development heeft de Randstad een gemiddelde positie in Europa. De bereikbaarheid van de grote steden in de Randstad is na 2010 sterk verbeterd door verbeteringen aan het snelwegnetwerk. Amsterdam heeft met de AMS-IX een solide tweede plaats (na Frankfurt) in het Europese dataverkeer ten behoeve van het internet.

>> De Randstadmonitor, voluit Top 20 van Europese stedelijke regio’s 1995-2012; Randstad Holland in internationaal perspectief.

> Bron: TNO

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

scroll to top