Stadsgeograaf.nl wil bijdragen aan de profilering en de legitimering van de stadsgeograaf in het werkveld van stad, maatschappij en ruimtelijke ordening.

De stadsgeografie is een van wetenschappelijke specialismen die heeft bijgedragen het verstedelijkingsproces in kaart te brengen. Veel van de opgedane kennis vind je terug in de stadsgeografie. Buiten de wetenschappelijke denkwijze om komt de stad ook veelvuldig aan bod in het nieuws, documentaires, politiek en beleid. Ook dit heeft een belangrijk invloed op het denken over stad en geografie. Daarom is het belangrijk om als stadsgeograaf de  vertaalslag te kunnen maken tussen de wetenschap en de ontwikkelingen van alledag, over en weer.

Met deze website geeft Stadsgeograaf.nl een introductie van de stadsgeograaf en hoe de geografie ons dagelijkse leven beschouwt en beïnvloedt, in begrijpelijke verwoording, zonder de typische wetenschappelijk inslag. Met de inbreng van verschillende auteurs komen we meer te weten over hoe we kunnen kijken naar de stad en haar gebruikers, binnen Nederland, in Europa en wereldwijd.

Stadsgeograaf.nl is een initiatief van Gerben van Roon en bestaat geheel dankzij de inzet en enthousiasme van haar vrijwilligers.

Wil je ook je artikel inzenden voor publicatie op Stadsgeograaf.nl? Kijk dan snel hier. Voor alle andere vragen en opmerkingen, neem hier contact op.