Nieuwe structuurvisie voor Nijmegen

waalsprong.jpg

Bron: Gemeente Nijmegen

Nijmegen wil af van het profiel van investeerder in grootschalige ruimtelijke projecten uit vorige structuurvisies. Ze kiest nu voor het faciliteren van kleinschalige ontwikkelingen vanuit de markt.

De nieuwe Structuurvisie Nijmegen 2013 is gisteren in ontwerp voor inspraak is vrijgegeven. Deze nieuwe visie speelt in op actuele thema’s, zoals de kennisgebaseerde economie, de toename van ZZP’ers, het internetwinkelen, winkelbeleving in de binnenstad, enzovoorts. De werkelijke reden voor deze plotselinge ommekeer ligt natuurlijk in een strategie om nieuwe financiële tegenvallers met de Waalsprong verder te beperken. De gemeente likt haar wonden.

Nijmegen heeft sinds eind jaren negentig ruim 300 miljoen euro geleend geld gestoken in bouwgrond voor 9.000 nieuwe woningen in Nijmegen-Noord. Het uitgangspunt van een toekomstig mooi rendement hielden lang stand en beloofden in 2007 zelfs een winst van 250 miljoen euro! Eind 2011 werd echter duidelijk dat de risicoanalyse van de gemeentelijke planexploitatie ‘Waalsprong’ moest worden herzien. De plannen werden snel omgegooid. De directie van Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Waalsprong kwam op de schopstoel te zitten toen de raad in de gaten kreeg welke risico’s waren genomen. Het te verwachten aantal verkochte bouwkavels was toen al herhaaldelijk naar beneden toe aangepast.

Intussen is de afname van bouwkavels vrijwel stilgevallen. De bouwplannen voor de Waalsprong zijn onlangs voor 70 miljoen euro bijgesteld. En een nieuw verlies van nog eens 50 miljoen euro dreigt. Daarom gaat het roer nu om. De exploitatiemaatschappij is vorige maand ontvlochten. Nijmegen wil de Waalsprong nu volledig zelf ontwikkelen. De deelnemende ontwikkelaars en corporaties betaalden samen 12 miljoen euro als afkoopsom. Bovendien nemen ze zeker nog enkele honderden kavels af in de komende jaren in de hoop het renteverlies op de reeds aangekochte bouwgrond met enkele miljoenen te drukken. Deze omslag zien we ook bij de GEM Schuytgraaf in Arnhem. In april 2012 besloot de gemeente Arnhem om de Vinex-locatie Schuytgraaf zelf te gaan ontwikkelen. Daar verlieten AM en Stork Pensioenfondsen de GEM na betaling van een afkoopsom om een faillissement van het project te voorkomen.

Met ingang van 7 maart 2013 ligt de ontwerp Structuurvisie Nijmegen 2013 gedurende vier weken (tot en met woensdag 3 april 2013) voor een ieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 75 te Nijmegen.

Gerben van Roon

Gerben van Roon

Gerben van Roon is initiatiefnemer en eigenaar van Stadsgeograaf.nl. Hij schrijft over onder andere zijn geboortestad Rotterdam en woonplaats Nijmegen.

Reageren

scroll to top