Nieuwe combinaties stedelijke vernieuwing

Hoefkade_Schilderswijk1.jpg

Bron: Wikipedia

Dat is de realiteit waar we naartoe gaan, volgens het rapport Terugploegen maatschappelijke baten: creatieve vormen van stedelijke vernieuwing. Wouter Vos van onderzoeksbureau Ecorys deed onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In deze nieuwe denkwijze worden de partijen voor wie het project op lange termijn zinvol is gevraagd een bijdrage te leveren. Deze partijen zijn bijvoorbeeld de gemeente, maar ook huiseigenaren, woningcorporaties, huurders en ondernemers.

Een bijdrag is niet per definitie geld, maar ook tijd, energie of kennis. Bijvoorbeeld door bewoners in de wijk te vragen of ze het groen in de wijk willen onderhouden. Of bij een school aan mankracht te komen door middel van stageplekken. Nog een: corporaties als Ymere, Eigen Haard en Rochdale bieden universiteitsstudenten gratis woonruimte in ruil voor vrijwilligerswerk in de wijk.

De rol van de overheid is dus niet meer vanzelfsprekend. Dit dwingt tot nieuwe combinaties in samenwerking binnen en buiten de sociale kaart: woningcorporaties, pensioenfondsen, bewoners, energieleveranciers, politie, scholen, bedrijven. Verder vraagt het van de overheid een meer faciliterende rol. Die geeft geen geld, maar helpt met wet- en regelgeving en brengt waar mogelijk partijen bij elkaar.

Bij juiste uitvoering liggen kansen in het effect van de aanpak. Partijen krijgen medezeggenschap: door bewoners mee te laten bepalen wat zinvol is in de wijk, hebben uitkomsten grotere kans op een duurzaam effect. Daarbij verlaagt de onderlinge introductie tussen de verschillende actoren het contact en creeert het nieuwe relaties voor de toekomst.

> Bron: AEDES

Gerben van Roon

Gerben van Roon

Gerben van Roon is initiatiefnemer en eigenaar van Stadsgeograaf.nl. Hij schrijft over onder andere zijn geboortestad Rotterdam en woonplaats Nijmegen.

Reageren

scroll to top