Minder verloedering in woonbuurt

Hondenpoep.jpg

Bron: Wikipedia

Ze hebben minder last van van bekladding van muren of gebouwen, vernieling van bus- of tramhokjes, of hondenpoep.

Deze afname vond zowel in de stad als op het platteland plaats, al ervaren stedelingen wel nog steeds meer overlast dan dorpelingen. Ook in de vier grote steden zijn de inwoners hun woonbuurt als minder verloederd gaan ervaren.

Stedelingen ervaren meer verloedering in hun woonomgeving dan dorpelingen. In sterk stedelijke gemeenten is het aandeel mensen dat zegt dat rommel op straat vaak voorkomt in de buurt twee keer zo groot als in minder stedelijke gemeenten. Last door bekladding van muren of gebouwen wordt in de stad zelfs drie keer zo vaak ervaren als op het platteland.

De ontwikkeling van de verloedering in de vier grote steden is vergelijkbaar met het landelijke beeld. Ook hier zijn de inwoners in de periode 2008-2011 vooral minder last van hondenpoep en vernieling van straatmeubilair gaan ervaren.

Opvallend is dat bekladding van muren of gebouwen, en rommel op straat in de vier grote steden duidelijk vaker voorkomen dan gemiddeld, terwijl overlast van hondenpoep en vernieling van straatmeubilair hier niet wezenlijk meer of minder ervaren worden dan gemiddeld.

>> Raadpleeg voor details de CBS Integrale Veiligheidsmonitor.

> Bron: CBS / Foto: Wikipedia

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top