Metropoolvorming in de Randstad

Atlas_overzicht.jpg

Foto: Theo Baart

Metropoolvorming in de Randstad is een belangrijk thema voor de versterking van de economische positie van Nederland. De Randstad omvat echter niet alleen steden, maar ook grote suburbane gebieden.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzocht acht Nieuwe Steden in de Randstad die in de jaren ’70 van de vorige eeuw opgenomen werden in het groeikernenbeleid.

Het rapport ‘Nieuwe Steden in de Randstad’ laat zien dat al tijdens de totstandkoming van de groeikernen de aandacht voor de vorming van kwalitatief hoogwaardige suburbane woonmilieus gering was, omdat de keuze van de locatie en de aantallen te bouwen woningen voorop stonden.

Later zijn de suburbane woonmilieus in de schaduw komen te staan van de binnenstedelijke herstructureringsopgave en het compacte stadsbeleid uit de Vinex-periode, dat volgde op het groeikernenbeleid.

Gemeentebesturen van de groeikernen kozen vervolgens hun eigen koers, zoals de ‘compacte stad’ (Almere), of bleven vooral woongemeente (Houten), of moesten omgaan met een regionale ‘doorstroomfunctie’ met een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen en functies (Zoetermeer, Capelle aan den IJssel en Nieuwegein).

De verschillen tussen de voormalige groeikernen hangen samen met hun positie in de regio. Die zou dan ook uitgangspunt moeten zijn voor hun verdere ontwikkeling.

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top