Armoede in Nederland

armoedesignalement2013.jpg

In het Armoedesignalement 2013 geven onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een zo actueel mogelijk beeld van de omvang, ontwikkeling en karakteristieken van armoede in Nederland. Het Armoedesignalement 2013 is het vierde jaarrapport in een informatiereeks over armoede, die door het SCP en het CBS gezamenlijk wordt uitgebracht.

De economische crisis had eerst nog weinig effect op de armoedecijfers, maar dat het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft is sinds 2011 enorm is toegenomen. Ook de langdurige armoede liep in 2012 op. Dat komt doordat mensen die hun baan verloren, eerst nog een tijd WW kregen. Omdat ze door de crisis geen werk meer vonden, belandden ze daarna in de bijstand.

De armoedegrens ligt voor een alleenstaande rond de duizend euro, dat bedrag verschilt licht per rekenmethode. Voor gezinnen of samenwonenden gelden hogere bedragen. Vooral mensen in de bijstand verkeren onder die grens. De kans op armoede is verder het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar en niet- westerse huishoudens. Bij al deze groepen nam het armoedepercentage in 2012 flink toe.

De meeste huishoudens met een inkomen onder de armoedegrens zijn te vinden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar ook in een aantal Limburgse gemeenten en in Leeuwarden is de armoede opgelopen. In 2011 bevond bijna een kwart van alle huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens zich in één van de vier grote steden. Vooral in Amsterdam (15,4 procent), Rotterdam (14,9 procent) en Den Haag (14,0 procent) was het aandeel huishoudens met een laag inkomen hoog. Naast deze drie gemeenten bevat de top 10 onder meer ook Groningen (14,0 procent) en drie Zuid-Limburgse gemeenten, te weten Vaals (13,7 procent), Heerlen (13,0 procent) en Kerkrade (11,8 procent).

In Den Haag en Rotterdam steeg de armoede sinds 2009 meer dan in Amsterdam. Rotterdam heeft de meeste arme postcodegebieden in de top-20. Het postcodegebied met het hoogste armoedepercentage bevond zich in 2011 echter in Leeuwarden (PC 8924, Heechterp-Schieringen: 25,6 procent), dat met het grootste aantal armen lag in Den Haag (PC 2525, Schilderswijk-West: 3.600 personen).

Het SCP verwacht dat er dit en volgend jaar nog steeds meer mensen bijkomen die onder de armoedegrens leven, maar dat de groei wel afneemt.

> Bron: NOS, CBS

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top