Leeuwarden heeft slechtste jongerenwijk

Willemskade_Zuiderstadsgracht_Leeuwarden.jpg

Bron: Wikipedia

Het onderzoeksbureau heeft de ranglijst gepubliceerd met hun tweejaarlijkse uitgave van het Kinderen in Tel Databoek 2012. Dit boek bundelt de gegevens op gemeentelijk en provinciaal niveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland.

Op 15 juni 2012 hebben alle gemeenten in Nederland het databoek ontvangen, met daarin data uit onderzoek over de leefsituatie van de Nederlandse jeugd per provincie, gemeente en wijk. De gegevens zijn door het Verwey-Jonker Instituut verzameld voor twaalf indicatoren die gebaseerd zijn op het VN-Kinderrechtenverdrag.

In wijken waar kinderen het slecht hebben is bijvoorbeeld veel criminaliteit en kindermishandeling. Ook zijn er veel voortijdige schoolverlaters die geen baan kunnen vinden.

Na Schieringen in Leeuwarden staan op tweede, vierde en vijfde plek de Rotterdamse wijken het Oude Noorden, Schiemond en de Tarwewijk. Het Huygenspark in Den Haag staat op nummer drie. Volgens het Verwey-Jonker Instituut zijn jongeren het beste af in de gemeente Schiermonnikoog.

>> Het gehele document Kinderen in Tel Databoek 2012 lees je hier (pdf), of alleen de volledige gegevensdatabase (xls), of alleen de resultaten weergegeven in kaart van Nederland (pdf).

>> Zie ook de website van Kinderen in Tel: www.kinderenintel.nl

> Bron: NOS.nl / Foto: Wikipedia

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top