Leefbaarheid in balans

Leefbarometer.jpg

Bron: leefbaarometer.nl

Onderzoeksbureau Rigo en de Atlas voor Gemeenten onderzochten met behulp van deze cijfers hoe de leefbaarheid zich tussen 2008 en 2010 in Nederland heeft ontwikkeld.

Zij concluderen in het rapport ‘Leefbaarheid in Balans’ dat de leefbaarheid op landelijk niveau in balans is, maar dat op lokaal niveau verschillen zichtbaar zijn. Binnen steden, maar vooral binnen wijken en buurten is veel beweging te zien in de ontwikkeling van de leefbaarheid.

Op stadsniveau hebben de vier grote steden (G4) zich gemiddeld zelf gunstig ontwikkeld op de leefbaarheidsscore, met name Rotterdam. De middelgrote steden (G27) en de Ortega-gemeenten hebben gemiddeld genomen hun leefbaarheid tussen 2008 en 2010 juist wat zien verslechteren.

Deze negatieve trend komt volgens het rapport vooral voor rekening van de ‘new towns’ binnen de Ortega-gemeenten, met name Almere en Zoetermeer. Opvallend is de ongunstige ontwikkeling in Eindhoven, Enschede, Emmen, Schiedam en Heerlen.

Positieve uitschieters zijn zichtbaar in Rotterdam en Den Helder, maar ook een aantal niet-stedelijke gemeenten in de regio Parkstad-Limburg.

De onderzoekers concluderen verder de leefbaarheid zich blijft verbeteren in de gebieden met aanvankelijk de grootste leefbaarheidproblemen. Zo hebben de veertig aandachtswijken zich tussen 2008 en 2010 gemiddeld genomen gunstig ontwikkeld; vooral die delen die in 2008 nog een zeer ongunstige leefbaarheidsituatie kenden.

Tegen de trend in is de werkloosheid in de 40 wijken tussen 2008 en 2010 afgenomen. Ook op de factoren woningvoorraad en publieke ruimte hebben de veertig wijken zich volgens de onderzoekers verbeterd. De veiligheid is gemiddeld genomen echter wel verslechterd.

> Bron: Platform31/ Afbeelding: Leefbarometer.nl

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top