Krimp treft kwetsbare buurten dubbel

Borger-Odoorn.jpg

Bron: Gemeente Borger-Odoorn

Dit is één van de conclusies in de casestudy van MOVISIE naar de krimpregio Borger-Odoorn in ‘Krimp in beeld: De sociale gevolgen van demografische veranderingen’.

Onderzoek naar krimpregio’s richt zich vaak op een vermindering van inwoners en een toenemende woningleegstand. Deze publicatie beschrijft de sociale gevolgen van krimp.

MOVISIE deed dit onderzoek in twee gebieden in de Drentse gemeente Borger-Odoorn. Daaruit blijkt dat ontwikkelingen die voor de krimp al gaande waren, zoals het verdwijnen van voorzieningen en sociale achterstand, door demografische veranderingen versterkt kunnen worden.

Onderzoeker Jannie Schonewille: ‘Opvallend is dat dit met name slecht lijkt uit te pakken voor de bewoners en buurten die toch al kwetsbaar waren. Vooral daar is sprake van gebrek aan sociale cohesie en toenemende verpaupering.’

Het blijkt lastig om de gevolgen van krimp op tijd te signaleren en daarop te anticiperen. Zo werd de gemeente Borger-Odoorn overvallen door het snel teruglopende aantal basisschoolleerlingen. En in een aantal zwakkere buurten ging de leefbaarheid zo snel achteruit dat rigoureuze maatregelen, zoals het screenen van nieuwe bewoners, noodzakelijk werd.

Medeonderzoeker Nada de Groot: ‘Het is cruciaal dat gemeenten demografische ontwikkelingen op de voet volgen en daarbij oog hebben voor lokale verschillen. In de aanpak van krimp moet rekening gehouden worden met die lokale verschillen. Een basisniveau van voorzieningen en ontmoetingsplaatsen is hierbij van groot belang voor de sociale cohesie en zelfredzaamheid van kwetsbare bewoners.’

>> Lees het hele rapport hier.

> Bron: Movisie

Gerben van Roon

Gerben van Roon

Gerben van Roon is initiatiefnemer en eigenaar van Stadsgeograaf.nl. Hij schrijft over onder andere zijn geboortestad Rotterdam en woonplaats Nijmegen.

Reageren

scroll to top