Jonge gezinnen kiezen voor de stad

ku-leuven.jpg

Bron: Gazet van Antwerpen

In de vier grote steden van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) neemt het aantal kinderen van 0 tot en met 5 jaar toe. Deze toename vond in eerste instantie vooral in de nieuwe VINEX-wijken plaats, maar vanaf 2008 ook in de oudere delen van de steden. In de rest van Nederland daalt het aantal jonge kinderen juist.

In 2012 was 6,3 procent van de inwoners van de vier grote steden jonger dan zes jaar. In 2000 was dit nog 5,9 procent. In de rest van Nederland nam het aantal jonge kinderen in de periode 2000-2012 juist af, waardoor het aandeel jonge kinderen buiten de vier grote steden daalde van 6,3 naar 5,4 procent.

In Vlaanderen is een vergelijkbare ontwikkeling. Tussen 2000 en 2012 nam het aandeel jonge gezinnen (30-39 jaar en 0-9 jaar) van de bevolking toe in centrumsteden Antwerpen (+22%), Gent (+14%), Leuven (+8%) en Mechelen (+6%), terwijl Genk, Kortrijk en Oostende elk ruim 10 procent jonge gezinnen verloren. Brugge spant de kroon met een daling van 15 procent.

Dit komt deels overeen met een groei van jongvolwassen inwoners in de Vlaamse centrumsteden. Negen steden gingen vooruit, maar het overgrote deel van de stijging is geconcentreerd in Antwerpen (+25%),  Gent (+21%), Leuven (+22%) en Mechelen (+14%).

De tendens dat twintigers in deze universiteitssteden na hun studie gemakkelijk blijven plakken, is al even aan de gang. Maar zodra die jongvolwassenen kinderen kregen, trokken ze weg. Die vorm van stadsvlucht blijkt sinds de jaren 90 te zijn gestopt.

Stadsgeograaf Maarten Loopmans (KU Leuven) bestudeert onder meer de Antwerpse bevolkingsstromen. “Eigenlijk zijn er twee grote vormen van migratie naar de steden”, klinkt het. “Een eerste is binnenlandse migratie. Het gaat niet alleen om studenten die ergens blijven hangen. Maar ook om jongeren die naar steden trekken waar ze een job hebben gevonden of waar er wat te beleven valt.”

Daarnaast zijn deze evolutie volgens Loopmans typische illustraties van buitenlandse migratie. “Wie naar het buitenland verhuist, doet dat doorgaans ergens als hij tussen 20 en 35 jaar is. Dat zijn ook mensen die kinderen krijgen. Het is niet toevallig dat die mensen voor Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen kiezen. Dat zijn de steden die het meest internationaliseren.”

“Tegelijk wordt in het groen wonen steeds onbereikbaarder. De percelen bouwgrond worden kleiner en ook buiten de steden worden steeds vaker appartementen gebouwd. Dan kiezen mensen uiteindelijk makkelijker voor een appartement in de stad, dan voor een appartement in de rand.”

> Bron: DMorgen.be / CBS

Gerben van Roon

Gerben van Roon

Gerben van Roon is initiatiefnemer en eigenaar van Stadsgeograaf.nl. Hij schrijft over onder andere zijn geboortestad Rotterdam en woonplaats Nijmegen.

Reageren

scroll to top