Het ideaal van de gemengde wijk?

gemengdewijk.jpg

Bron: De Wereld Morgen

Wat leert de volkshuisvestingsector hiervan? Hoe verleid je middengroepen om naar achterstandswijken te verhuizen? Is coöptatie een mogelijkheid? Het RIGO deed onderzoek voor de SEV.

Mengingsidealen staan al enige tijd onder druk. De wetenschap heeft naïeve idealen over gemengde wijken effectief naar het rijk der fabelen verwezen. Ook gemengde wijken bestendigen scheidslijnen tussen kansrijken en kansarmen, terwijl contacten tussen lagere en hogere inkomensgroepen maar zeer beperkt tot stand komen.

Aan de andere kant is het ideaal van de gemengde wijk in het beleid in Nederland levend gebleven. Zowel bij de overheid, als bij corporaties. De SEV sluit met haar experiment aan bij dit ideaal, maar niet dogmatisch.

Het rapport ‘Gestuurd Mengen’ belicht tien statements over menging in Nederland. Deze bieden goede mogelijkheden om interessante en kansrijke experimenten te starten. Met het RIGO ziet de SEV mogelijkheden voor innovatie.

> Bron: SEV / Foto: De Wereld Morgen

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top