Herstructurering Het Dorp

media_xl_1431897.jpg

Bron: ANP/VK.nl

Een deel van de huidige bewoners blijft op het terrein wonen, anderen verhuizen naar kleinere voorzieningen in de buurt.

Het Dorp kreeg in 1962 landelijke bekendheid door de grote inzamelingsactie met Mies Bouwman op televisie. Anno 2011 zijn de voorzieningen gedateerd en aan het einde van hun levensduur. Het Dorp sluit niet meer aan bij de wensen van mensen met een handicap, aldus Lydia Helwig Nazarowa van zorginstelling Siza.

Nazarowa wil het aantal aangepaste woningen van 300 terug brengen naar ruim 200. Voor gehandicapte bewoners worden huizen gebouwd met de nieuwste technologische snufjes. Er komen ook bijzondere logeerwoningen, waar mensen die zorg nodig hebben voorzieningen kunnen uitproberen

De vrijgekomen ruimte wordt ingenomen door 125 nieuwe huizen voor de reguliere woningmarkt. De bestaande bebouwing zal grotendeels verdwijnen.

De afgelopen jaren vertrokken al tientallen bewoners van Het Dorp naar kleinere woonvoorzieningen in de omgeving. In november vertrekt de laatste groep naar een nabijgelegen woonvoorziening.

Het Dorp wordt volgens Siza een wijk met een open karakter waar mensen met en zonder handicap door elkaar heen wonen. Ook komen er winkel-, sport- en onderwijsvoorzieningen.

Siza hoopt uiterlijk begin 2013 te kunnen beginnen met de werkzaamheden, die deels worden betaald uit Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

In november viert Het Dorp haar 50-jarig bestaan.

> Bron: Vastgoedmarkt.nl, VK.nl/ Foto: VK.nl

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top