Subsidie herbestemming monumenten in trek

DeOudeSchuur.jpg

Bron: Herbestemming.nu

De komende tien jaar raakt twee miljoen vierkante meter aan monumentale panden in onbruik. Elke week komen er meer kerken en kloosters leeg te staan, om maar niet te spreken van de vele fabrieken, scholen, postkantoren en boerderijen die hun oude functie verliezen.

Met de nieuwe subsidieregeling faciliteert het ministerie onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming en het tijdelijk wind- en waterdicht maken van leegstaande, historisch waardevolle en karakteristieke gebouwen.

Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek kregen 166 karakteristieke gebouwen subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (een miljoen euro). Voor het tijdelijk wind- en waterdicht maken ontvingen achttien leegstaande gebouwen subsidie. In totaal is hiervoor een bedrag van drie miljoen euro verdeeld.

Bijzonder aan deze regeling is dat die niet alleen voor beschermde monumenten geldt, maar ook voor ander historisch waardevol erfgoed. De meeste gehonoreerde aanvragen voor onderzoek in deze eerste ronde betreffen industrieel (53) en religieus erfgoed (35).

> Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top