Errik Buursink wint essaywedstrijd KHMW

Errik_Buursink.jpg

Bron: KHMW

Buursink, planoloog bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de  gemeente Amsterdam, pleit in zijn essay voor een rechtvaardige stad die uiteenlopende bevolkingsgroepen verenigt, maar dat in onze populaire stadskernen diversiteit nog ver is te zoeken. ‘In de Nederlandse stadscentra is steeds minder plek voor laagopgeleide nieuwkomers en economisch marginale bevolkingsgroepen’, schrijft Buursink.

De stad wordt steeds meer het domein van de nieuwe hoogopgeleide middenklasse en die trend zal zich alleen maar doorzetten. Ondertussen daalt de leefbaarheid in wederopbouwwijken, waar de bevolking eenzijdig uit laagopgeleiden bestaat.

Errik stelt dat een rechtvaardige stad plaats biedt aan mensen van verschillende afkomst en met verschillende talenten. Het is een plaats waar nieuwkomers kunnen emanciperen en waar ook mensen met een laag inkomen huisvesting vinden.

De jury (met de leden Jos Gadet, Margo Trappenburg en Pieter Winsemius) vindt het een verdienste van het originele essay van Errik Buursink dat hij laat zien dat segregatie zich lijkt te verplaatsen en noemt zijn essay verplichte kost voor stadsbestuurders. In totaal beoordeelde de jury ruim honderd inzendingen.

>> Bekijk hier de prijsvraag van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en de winnende essays

> Bron: Amsterdam.nl / KHMW.nl

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top