Economische Verkenning Rotterdam 2013

voorbladEVR2013.jpg

Voorblad van de Economische Verkenning Rotterdam 2013.

Een steeds groter deel van de economie onttrekt zich aan het zicht. Denk bijvoorbeeld aan globale handelsstromen, online winkelen, virtuele dienstverlening, de flexibele arbeidsmarkt en het nieuwe werken. De ‘Onzichtbare economie’ is in opmars en zal grote gevolgen hebben voor het functioneren van de stad in de toekomst.

De EVR zoomt in op dit aspect van economische ontwikkeling en de gevolgen voor de toekomst van Rotterdam.

Klik hier voor de animatievideo gebruikt bij de presentatie van de Economische Verkenning Rotterdam 2013.

Verder bevat de Economische Verkenning Rotterdam de kerncijfers, trends, ontwikkelingen, kansen en bedreigingen van de Rotterdamse economie, aangevuld met de visie van bestuurders en economisch deskundigen.

De Rotterdamse economie is sterk afhankelijk van de export. In 2012 steeg de overslag van goederen in de Rotterdamse haven met 1,7 procent naar 442 miljoen ton. De haven is daarmee nog altijd de motor waar Rotterdam op draait.

De economische groei van de regio Rijnmond bleef steken op 1,2 procent. Die groei komt voornamelijk uit de sectoren handel, nutsbedrijven, gezondheids- en welzijnszorg en de overheid. Onroerend goed en de bouw hebben ernstig te lijden onder de crisis. De verwachting is dat de groei nog lange tijd wordt getemperd door de sukkelende wereldeconomie.

Rotterdammers blijken steeds beter opgeleid. Van de totale beroepsbevolking (280.000) heeft 36 procent gestudeerd aan hbo of universiteit. Dat was in 2002 nog 26 procent. Ook arbeidsmarkt vertoont het aandeel van beroepen voor hogeropgeleiden een stijgende lijn. Voor beroepen op een lager opleidingsniveau is juist minder emplooi.

De kenniseconomie neemt in belang toe. In het wetenschappelijk bedrijf steeg de werkgelegenheid sinds 2000 met 33 procent. Ook telt Rotterdam nu 3700 meer studenten dan 5 jaar geleden. Tot 2020 komen er naar verwachting nog eens 6000 studenten bij.

De regio rond Rotterdam had in 2011 net iets meer banen per 1000 inwoners dan het landelijk gemiddelde. De grootste werkgever is de gemeente, gevolgd door het Erasmus MC. Sinds 2005 steeg het aantal zelfstandigen op de arbeidsmarkt (zzp’ers) met 35 procent.

> Bron & afbeelding: Gemeente Rotterdam

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top