De tweedeling van Detroit

Woodward_Ave_Detroit_1942.jpg

Bron: Wikipedia

Detroit is het toonbeeld van stedelijk verval; waar de stad zich halverwege vorige eeuw profileerde als metropolis van welvaart en economische voorspoed lijkt daar vandaag de dag weinig van over te zijn. Detroit heeft te kampen met enorme financiële problemen en is het praktijkvoorbeeld van extreme stedelijke segregatie, zowel op economisch als raciaal vlak. Het is een stad gekenmerkt door enorme pieken en dalen.

Vanaf begin vorige eeuw begon de bevolking van Detroit toe te nemen. Deze groei was het gevolg van de bloeiende autoindustrie en hield aan tot de jaren ’50, waarin het haar piek van ruim 1,8 miljoen inwoners bereikte. In de daaropvolgende decennia zag de stad, net als vele andere steden in de Noord Amerikaanse Rust Belt, haar industrie langzaam wegtrekken. Dit had als gevolg dat de werkgelegenheid in de stad halveerde tussen 1970 en 2010. De uitvlucht van de welgestelde en overwegend blanke bevolking kwam massaal op gang. Wie het zich kon veroorloven, trok weg richting de meer welvarende buitenwijken. Deze ‘White Flight’ leidde tot enorme leegstandcijfers in de stad en veroorzaakte een continu teruglopend inwonertal tot Detroit’s recente populatie van slechts 685.000 inwoners.

De bevolkingsafname bleek niet het enige probleem voor Detroit. De uitvlucht van de meer welgestelde blanke bevolking naar de omringende woonkernen in de Greater Detroit Area, of GDA, (met in totaal ruim 5 miljoen inwoners), leidde tot een afscheiding van de stad. Deze woonkernen, ook wel bekend als de suburbs, konden zichzelf steeds beter voorzien in hun behoeften. Ze bieden werkgelegenheid, beschikken over eigen publieke voorzieningen en hebben een eigen belastingstelsel, waardoor ze niet meer afhankelijk zijn van de stad. Deze toenemende economische onafhankelijkheid van de suburbs heeft geleid tot extreme economische segregatie. Gekoppeld aan het feit dat de stad Detroit qua belastinginkomsten nagenoeg volledig moet berusten op haar arme Afro-Amerikaanse bevolking resulteerde dit in het officiële faillissement van de stad in 2013.

Naast deze economische segregatie is Detroit een van de meest extreme voorbeelden van raciale segregatie, met 8 Mile Road als harde grens tussen de Afro-Amerikaanse stad en haar blanke suburbs. Diepgewortelde raciale spanningen die hieruit voortvloeien zijn een kenmerk van Detroit die haar toekomstige ontwikkeling ernstig belemmert. Onderliggend aan deze raciale spanningen is een geografie van angst. Angst van de blanke suburbane bevolking voor de stad, die volgens hen slechts van haar welvaart wil profiteren. Maar andersom ook de angst van de stad voor de blanke buitenstaanders die in hun mening de stad willen overnemen en haar middelen willen controleren.

Het is deze geografie van angst die heeft geleid tot een gefragmenteerd regionaal bestuur. Dit belemmert de stad haar chronische problemen en haar huidige crisis onder controle te krijgen. Lokale politici in de GDA gebruiken argumenten van welvaart om hun suburbane steden, met hun eigen belastingstelsel, gescheiden te houden van de stad zelf. Hierdoor mist de stad de inkomsten die zij zo hard nodig heeft om weer vitaal te worden. Anderzijds lijkt de lokale, stedelijke politiek in Detroit zich jarenlang afzijdig te hebben gehouden van een samenwerking met de suburbs om zo een verlies van controle over haar eigen middelen te voorkomen.

Wat er moet gebeuren om Detroit weer een gunstig toekomstperspectief te bieden is daarom duidelijk: de dichotomie tussen stad en GDA moet overkomen worden. Dit is alleen mogelijk wanneer de politiek een regionaal perspectief kan adopteren en in staat blijkt om regionale coalities te smeden. Er gelden hiervoor drie vereisten. Allereerst is het van belang dat er meer samenhang ontstaat tussen de stad en de GDA. Er moet evenwicht komt in de huizenmarkt, er dient een centraal belastingstelsel ingevoerd te worden en er moet de komende jaren meer geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van de stad. Ten tweede moeten de problemen van raciale en economische segregatie overwonnen worden. De aanstelling van Mike Duggan, kersverse burgemeester van Detroit en de eerste blanke burgemeester sinds de jaren ’70, vormt hiervoor wellicht een belangrijke eerste stap. Tot slot lijkt ook bestuurlijke dekking vanuit federaal niveau en vanuit de staat Michigan een vereiste. Alleen wanneer regionalisme wordt ingebed in wet- en regelgeving lijkt een vruchtbare toekomst voor Detroit te zijn weggelegd.

Kortom, om de Motor City haar kracht en uitstraling weer terug te geven zijn structurele hervormingen van het politieke systeem een absolute vereiste.

> Leestip: uit de serie Metropolitan Portraits, ‘Driving Detroit, The Quest for Respect in the Motor City‘, door George Galster (PennPress, 2012)

4 Replies to “De tweedeling van Detroit”

  1. Robin van Lieshout schreef:

    Goed stuk Roy! Je legt helder uit wat de problematiek is en komt met een aantal structurele en duidelijke oplossingen. Nu hopen dan mensen het oppakken en dat wij over 30 jaar terug naar een hot Detroit kunnen ^^. Erg goed stuk!

  2. Lou Corsten schreef:

    Mooi stuk Roy! Denk wel dat de stad door haar eenzijdige, vervallen industrie nooit meer zal opbloeien.

  3. Josse de Voogd schreef:

    Fraai. Belangwekkend voorbeeld voor Nederland ook, pas op met decentralisaties.

Reageren

scroll to top