De stadsgeograaf richt zich op de bestudering van de ruimtelijke structuur en de daarmee samenhangende processen in steden en stedelijke gebieden.

De stadsgeograaf kent zowel de geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling als de uiteenlopende theorieën over de geografie van de stad, aangevuld met economische, sociale, politieke en architecturale kennis over recente stedelijke ontwikkelingen.

Anders dan bijvoorbeeld een architect, stedenbouwer of planoloog heeft de geograaf niet persé een belang bij nieuw ingrijpen in het landschap. Het maakt het vaak wel interessanter. Daarom zijn ze vaak betrokken bij de ontwikkeling en marketing van steden, multiculturaliteit en integratie, in innovatieve en creatieve stedelijke milieus, de stedelijke identiteit en culturele industrieën, om menigeen van de broodnodige inzichten te voorzien.

Stadsgeografen zijn werkzaam als onderzoeker, adviseur of beleidsmaker bij bijvoorbeeld overheid, woningcorporaties, projectontwikkelaars, planologische adviesbureaus, bouwbedrijven of in het hoger onderwijs. Voor arbeidsmarktperspectieven voor geografen in het algemeen, lees ook eens wat de faculteit van Geografie, Planologie en Milieuwetenschappen van de Radboud Universiteit hier over schrijft.

>> Weten waar je stadsgeografie kunt studeren? Lees het hier.