Economie en structuur van de stad

Hanskoster.jpg

In de laatste twee eeuwen is verstedelijking enorm toegenomen. Stedelijke economen zijn al lang geïnteresseerd in waarom bedrijven clusteren en mensen in steden gaan wonen.

Koster, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, ontdekte met zijn promotieonderzoek dat vooral agglomeratievoordelen en stedelijke voorzieningen een belangrijke invloed hebben op de stedelijke structuur van steden. Bereikbaarheid lijkt een minder belangrijke rol lijkt te spelen. Hij vergeleek hiervoor de huizenprijzen, kantoorprijzen en werkgelegenheidscijfers in Nederlandse steden.

De belangrijkste redenen voor clustering van bedrijven zijn zogenaamde agglomeratievoordelen: doordat bedrijven zich dicht bij elkaar vestigen, verlagen ze transportkosten van goederen, mensen en kennis. Ook stedelijke voorzieningen spelen een belangrijke rol in de opmars van de stad. In grote steden zijn diverse voorzieningen zoals theaters, bioscopen, cafés en restaurants.

Toch zijn er niet alleen voordelen: veel steden slibben bijvoorbeeld dicht door het toenemende verkeer. Door te investeren in het openbaar vervoer en ruimtelijke ontwikkelingen nabij (trein)stations te bundelen, zou dit moeten afnemen.

Door agglomeratievoordelen clusteren bedrijven vaak in stedelijke centra, wat leidt tot hogere kantoorhuren. Niet alleen stedelijke centra zijn duurder, maar ook hoge gebouwen. Een gebouw van 130 meter kan zo 30% duurder zijn dan een gebouw van 20 meter.

Dat wordt niet verklaard door locatie of kwaliteit, maar door lokale agglomeratievoordelen en een landmark-effect: hoge gebouwen zijn vaak bekende gebouwen. Verder ontdekte hij dat mensen graag in de buurt van voorzieningen wonen, maar wel negatief zijn over de hoge bevolkingsdichtheid.

Rijke huishoudens willen veel meer betalen om in historische buurten te wonen en dit verhoogt de woningprijzen maar ook scheiding van rijke en arme huishoudens in historische buurten. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer lijkt een minder belangrijke invloed te hebben of de locatiekeuze van bedrijven en mensen.

Meer informatie is te vinden op de website van Hans Koster: www.urbaneconomics.nl

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top