Boris Johnson wil Heathrow liever sluiten

800px-Qantas_b747_over_houses_arp.jpg

Bron: Wikipedia

Johnson stelt voor dat de benodigde vergroting van de capaciteit van vliegverkeer voor Londen gerealiseerd wordt op een plek verder weg van de buitenwijken van de Britse hoofdstad.

Heathrow, met circa 70 miljoen passagiers per jaar de drukste luchthaven van Europa, zit al enkele jaren aan de grens van zijn capaciteit. Om verdere groei mogelijk te maken zou het aantal start- en landingsbanen volgens experts moeten worden verdubbeld van twee naar vier.

Voor zo’n uitbreiding is echter nauwelijks ruimte. Heathrow is omringd door woonwijken, waar de bewoners nu al veel last hebben van geluidshinder en luchtvervuiling door het drukke vliegverkeer. Het zou ”waanzin” zijn om de luchthaven verder te laten groeien, aldus Johnson.

Een onderzoekscommissie buigt zich momenteel over de toekomst van de luchthaven aan de westkant van de Britse hoofdstad. Johnson heeft bij die werkgroep drie mogelijke scenario’s ingediend. In elk van die voorstellen zou Heathrow komen te verdwijnen.

Zo noemt de burgemeester twee plaatsen waar volgens hem een geheel nieuwe luchthaven kan verrijzen. Ten eerste de riviermond van de Theems: een kunstmatig eiland,┬ádat al ‘Boris Island‘ wordt genoemd. Hier zouden de problemen van geluidsoverlast tot het verleden behoren. En Isle of Grain: dat dicht genoeg bij Londen ligt om snelle toegang te bieden met het openbaar vervoer, maar het opstijgen en de landing bij of op het water zou impact van de overlast te verminderen in dit dunbevolkte gebied.

Een derde mogelijkheid is uitbreiding van de bestaande luchthaven Stansted. Door voort te bouwen op de bestaande infrastructuur van Stansted zou de impact van een uitbreiding hier voor onder andere het milieu zeer klein zijn.

Deze scenario’s bieden volgens Johnson ook op de langere termijn ruimte aan het luchtverkeer om door te groeien. Voor de plaats waar nu Heathrow ligt, weet de burgemeester al een geschikte bestemming. Er zou wat hem betreft een woonwijk kunnen worden gebouwd die plaats biedt aan 250.000 mensen!

> Bron: Nu.nl

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top