Bereikbaarheid in crisistijd

BESTNET.jpg

Bron: Vereniging Deltametropool

Van zomer 2010 tot zomer 2011 heeft het initiatief ‘Bereikbaarheid in Crisistijd’ van TU Delft, APPM Management Consultants en Vereniging Deltametropool zich ingezet voor een inventarisatie van Transport Oriented Development in Nederland.

Op 4 oktober 2011 is de publicatie BESTNET (of Benut Bestaande Stad en Netwerk) tijdens de ‘Innovatie-Estafette’  in de Van Nelle Ontwerpfabriek te Rotterdam gepresenteerd.

BESTNET is een inventariserende studie naar Transit Oriented Development in Nederland. Hiermee stelt de initiatiefgroep een aanpak voor die zich primair richt op vergaande benutting van het bestaande OV en wegennetwerk, de verknoping van modaliteiten bij halten en stations en intensivering van gebruik van de bestaande stedelijke ruimte. Het voorstel sluit aan bij behoeften van reizigers in de ‘netwerkstad’ en kan rekenen op bestuurlijk en ambtelijk draagvlak.

BESTNET geeft een indruk van de huidige stand van zaken binnen de zes grote stedelijke regio’s in Nederland: Stadsregio Arnhem Nijmegen, Groningen-Drenthe, Zuidvleugel, BrabantStad, Metropoolregio Amsterdam en Regio Utrecht.

> Bron & afbeelding: Deltametropool

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top