Afgestudeerden goed voor werkgelegenheid

talentsquare-tilburg-music-students.jpg

Bron: Talentsquare

De beste studenten vertrekken niet zonder meer naar een andere stad of regio. Vooral aanwezigheid van banen is van invloed op de locatiekeuze.

Dit zijn enkele van de bevindingen uit het proefschrift van Viktor Venhorst, die met zijn proefschrift ‘Smart move? The spatial mobility of higher education graduates’ promoveerde aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Recent afgestudeerden die in een stad gaan werken creëren een toename in het aantal wetenschappelijke banen in die stad. De instroom van recent afgestudeerden op de stedelijke woningmarkt is goed voor banen op lager en middelbaar niveau. Venhorst werpt daarom de vraag op of beleidsmakers zich beter op instroom op de arbeidsmarkt, of instroom op de woningmarkt kunnen richten.

De vertrekkans van afgestudeerden blijkt niet eenduidig te zijn. Er zitten grote verschillen tussen afstudeerrichtingen. Het is niet zo dat ‘betere’ studenten altijd eerder vertrekken. Beter presterende economie- en rechtenalumni zijn bijvoorbeeld snel geneigd te vertrekken, terwijl beter presterende natuurwetenschappers en PABO-studenten een lagere vertrekkans hebben.

Zowel voor universitair als hbo-afgestudeerden lijkt de aanwezigheid van geschikte banen doorslaggevend bij de keuze voor een bepaalde stad of regio. Hbo-afgestudeerden kijken daarnaast naar gemiddelde huizenprijzen. Universitair geschoolden letten weer meer op regionale economische groei.

> Bron: NICIS Institute, RUG / Foto: Talentsquare

Stadsgeograaf.nl

Stadsgeograaf.nl

Dit is de redactie van Stadsgeograaf.nl. Volg ons ook op Twitter @Stadsgeograafnl.

Reageren

scroll to top