Aanloopstraten in transitie

Voorstraat.jpg

De winkelmarkt verkeert in zwaar weer. Te huur/te koop borden op winkelpanden vormen een schrijnend beeld in veel Nederlandse winkelstraten. Vooral in aanloopgebieden of aanloopstraten is de leegstand problematisch.

In Nederland is de leegstand in aanloopstraten inmiddels opgelopen tot circa 14,3% op B-locaties en 17,9% op C-locaties. De leegstand zorgt er voor dat de kwaliteit van binnensteden afneemt en dat de leefbaarheid in deze gebieden in gevaar komt. Verder heeft de leegstand in aanloopstraten ook sociaal-economische gevolgen voor vastgoedeigenaren, ondernemers en andere stakeholders.

Huurder en verhuurder

Uit eigen onderzoek, in opdracht van Bureau Ruimtelijke Ordening (BRO), blijkt dat er in de aanloopstraten vele discrepanties bestaan tussen vastgoedeigenaren en gebruikers. Deze hebben veelal te maken met de voorwaarden van het huurcontract, zoals huurprijs en huurtermijn. Gebruikers wensen vooral flexibele huurtermijnen tegen niet al te hoge huren, terwijl vastgoedeigenaren vanuit financiële zekerheid juist hogere huren en langere huurtermijnen wensen. In sommige gevallen kunnen beide partijen wat water bij de wijn doen om tot een overeenkomst te komen, in andere gevallen is het verschil te groot en is de leegstand niet op te vullen.

Samenwerking

Uiteraard is leegstand niet alleen vanuit vraag en aanbod op te lossen. Leegstand in aanloopstraten vergt een gecoördineerde samenwerking tussen eigenaren, gebruikers, de gemeente, centrummanagers en andere stakeholders. Een samenwerking blijkt in de praktijk vaak lastig in verband met vele verschillende belangen en visies. Desalniettemin is het noodzaak om een gezamenlijk belang en/of doel vast te stellen. Aan de hand van dit doel of belang kan een visie worden opgemaakt, deze is leidend in de aanpak van een aanloopstraat.

Aanloopstraat profileren

Zodra blijkt dat een aanloopstraat toekomst perspectief heeft als winkelgebied is het belangrijk een duidelijk profiel te creëren. Zonder een duidelijk profiel zullen consumenten geen idee hebben waarom ze een betreffende aanloopstraten moeten bezoeken. Hierbij staan de volgende vragen centraal: waarom zouden mensen deze straat willen bezoeken? Wat is er leuk? Het is dus belangrijk om een profiel te ontwikkelen en deze ook eenduidig uit te stralen. Dit betekent dat de kracht van de bestaande winkels versterkt moet worden en dat het ondernemersklimaat optimaal moet zijn. Uiteindelijk kan een duidelijk profiel bepaalde bezoekers aantrekken en zal op termijn zorgen voor de aantrekking van nieuwe gebruikers (zie voorbeeld de Voorstraat in Utrecht).

Transformatie van de aanloopstraat

Bij een aanloopstraat zonder toekomstperspectief als winkelstraat is saneren en transformeren naar andere functies zoals wonen, diensten of horeca onvermijdelijk. Gemeenten zouden flexibeler moeten omgaan met bestemmingsplannen, waardoor transformatie naar functies buiten winkels mogelijk wordt in aanloopstraten. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat de vaak kleinere particuliere beleggers van vastgoed in aanloopstraten veelal niet beschikken over de financiële middelen voor transformatie. Een financieel daadkrachtige partij wordt daardoor noodzakelijk om een transformatieproject mogelijk te maken. Bij transformatie is een duidelijk integraal en breed gedragen visie op het gebied belangrijk.

>> Link: lees het volledige rapport hier.

scroll to top